Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler

 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler

İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir.

Osmanlı nın ilk başkenti söğüttür .

Osmanlı nın  Bizans la yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır.

İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır.

Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü ilk kez İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır. 

Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otlukbeli savaşı dır .

Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2.Beyazıt’tır .

Osmanlı nın kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir. 

İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. 

İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. 

İlk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır .

Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur .

İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir .

İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur.

Osmanlı nın Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir .

Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır .

İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur.

Top ilk defa 1. Kosova Savaşı nda kullanılmıştır .

Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat döneminde kurulmuştur .

Tımar sistemi ilk defa 1. Murat döneminde oluşturulmuştur.

İlk mali teşkilat 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. 

Osmanlı Devletinin ilk yenilgisini 1388 Ploşnik Savaşı’dır .

Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.

İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır .

Osmanlı ya katılan ilk beylik Karesioğulları beyliğidir.

İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır .

Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur. 

Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir.

Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.

Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir. 

İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır. 

Osmanlı ile Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne Segedin Antlaşmasıdır. 

İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır .

İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur .

Osmanlı da ilk vakıf Orhan Bey döneminde kurulmuştur .

İlk divan teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

Cülus bahşişi ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde verilmiştir.  

Fatih Sultan Mehmet döneminde gemiler karadan denize indirilmiştir. 

Osmanlı nın İran’la yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır.

Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kurulmuştur. 

ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. 

Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah Yavuz Sultan Selim dir .

Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. 

Osmanlı da halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır. 

Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. 

İlk deniz savaşı Venedikliler ile yapılmıştır. 

Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır. 

Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.

Fatih kanunnamesi Osmanlı nın ilk yazılı kanunlarıdır. 

Osmanlı nın ilk altın parasını Fatih Sultan Mehmet  bastırmıştır. 

İlk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet tarafından Venediklilere verilmiştir. 

İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır. 

Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır. etiketler
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler,
Tarih,
Paylaşımlar,


Yorumlar